Portret Heleny Modrzejewskiej

1880
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Krakowie