Zaślubiny Neptuna z Cererą

olej na drewnie
1608, fragment dekoracji stropu
w Sali Czerwonej Ratusza Głównego w Gdańsku