Ulica Sena-
torska z kościołem reforma-
torów

1779
olej, płótno, 85 x 107 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie