Widok Warszawy od strony Pragi

1770        olej, p³ótno, 172,5 x 261 cm      Muzeum Narodowe w Warszawie