Portret własny

ok. 1803
olej, płótno, owal, 66,5 x 53 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie