Portret m³odej kobiety

1800-1806
olej, p³ótno, 79 x 63 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie