Święci i święte

tempera, deska, 173,5 x 65 cm
Lwowska Galeria Obrazów