Relief z aluminium nr XII

1965

Muzeum Narodowe w Poznaniu