Paul Gauguin
Portret malarza ¦lewiñ-
skiego

ok. 1891
olej, p³ótno, 54 x 81 cm

Muzeum Narodowe Sztuki Zachodniej w Tokio