Studium głowy chłopca w berecie

1902
olej, płótno naklejane na tekturę, 41 x 32,5 cm
Muzeum Narodowe w Krakowie