Pejza┐ z Meaux

 
olej, p│ˇtno, 59 x 72,5 cm

Lwowska Galeria Obrazˇw