Rozstrzelanie V

1949
olej, p³ótno

 Muzeum Narodowe w Poznaniu