Szofer

1957             Muzeum Narodowe w Warszawie